Det er dannet et eget AS som skal ivareta drift på Blåbærmyra. Selskapet Fagernes Idrettspark Drift eies av FIL (51%) og Valdres FK (49% – gjenkjøp i februar 2016)

Generalforsamling for selskapet er i april måned hvert år!

Styret for dette selskapet består av, pr. April 2017:

Leder: Geir Helge Skattebo
Styremedlem: Ole Arne Kvålshaugen, Karl Hope JR, Hilmar Hippe og Tony André Strande

Daglig leder er Tony André Strande, som tar seg av utleieavtaler.