Det er dannet et eget AS som skal ivareta drift på Blåbærmyra. Selskapet Fagernes Idrettspark Drift eies av Fagernes Idrettslag.

Generalforsamling for selskapet er i april måned hvert år!

Styret for dette selskapet består av, pr. des 2017:

Leder: Geir Helge Skattebo
Styremedlem: Hilmar Hippe og Tony André Strande

Daglig leder er Tony André Strande, som tar seg av utleieavtaler.