FID

FAGERNES IDRETTSPARK DRIFT AS
Kalender utleie finnes HER

PRISER
Nye priser på bestillinger mottatt etter 1.januar 2017

Trening på kunst-/naturgress:
Hel bane: 500,- pr. time
Halv bane: 300,- pr. time

Kamp på kunst-/naturgress:
Hel bane: 800,- pr. time
Halv bane: 500,- pr. time

Annet:
Flomlys: 150,- pr. time
Garderober: 100,- pr. stk
Leie friidrettsbane (tartan) kr. 360,- pr. time


BETINGELSER

 1. Fordelingen kan ikke forandres uten etter nærmere avtale. Ubenyttet tid skal betales fullt ut. Framleie er ikke tillatt med mindre det er avtalt med utleier på forhånd.
 2.  Ved ekstreme værforhold tas forbehold om at baneforholdene ikke er optimale. Ved store
  snømengder og vedvarende snøfall må det påregnes at anlegget ikke vil være snøfritt. Så lenge trening/kamp kan gjennomføres skal full leie betales. Dersom banen p.g.a. værforhold eller annen grunn ikke kan brukes, skal ingen av partene belastes økonomisk. Klage på forholdene skal fremsettes skriftlig, senest 3 virkedager etter det tidspunkt det klages over, banemester påtegner og loggfører dette.
 3. Leieren har plikt til å behandle banen på en forsvarlig måte og rette seg etter den til hver tid gjeldende instruks for bruk av banen. Se oppslag ved banene. Ved bruk av møterom, skal rommet ryddes tilbake til den stand det var ved ankomst. Brudd på gjeldene instruks kan medføre bortvisning og økonomisk erstatningsansvar for leietaker.
 4.  Betalingsbetingelser:
  a.       Baneleien (lang/korttidsleie) betales  pr. Mnd. 10 dg betalingsfrist
  b.       Baneleien (enkel ) betales etterskuddsvis pr.14 dager.
 5. Ved ikke betalt baneleie nektes leietaker fortsatt leietid inntil betaling er registrert.
 6. Fagernes Idrettspark Drift AS har ikke ansvar for brukernes personlige forhold eller  eiendeler som oppbevares på banen, eller skader brukerne måtte påføres ved bruk av banen. Dette plikter leietaker å opplyse til brukerne som benytter banene i henhold til leieavtalen.
 7. Garderober og eventuelt flomlys må bestilles i tillegg til bane. Denne leien kommer i tillegg.

Forespørsel / bestilling
Kalender utleie finnes HER

For leieforespørsel av bane send epost til bane@fagernesil.no eller kontakt Tony André Strande på 415 59 941