STYRETS SAMMENSETNING: (oppd. 01.04.12)

Leder:              Ole Terje Aure

                     Tlf. 91244770

                     E-post.  ot.aure@n2u.no

Nestleder:        Vidar Odden

                     Tlf. 97689044

Kasserer:         Ingebjørg Langseth

                          Tlf. 91857557

                     E-post. Iste-lan@online.no

Sekretær:        Heidi Bergsbakken

                     Tlf. 91600644            

  E-post. hibergsb@frisurf.no

 

Styremedlem:   Heli Aashamar (materialforvalter)

      Olga Nyhus (kioskansvarlig)