Blåbærmyra: Fagernes IL ønsker å skifte ut det 12 år gamle kunstgraset i 2018, og gir den samtidig navnet «Gjensidigebanen».

– Vi er veldig glade for at vårt lokale forsikringsselskap går inn med et økonomisk bidrag av en slik størrelse. Det er Gjensidige Valdres som lokalt tar av «egen lomme» her. Avtalen gir oss et skikkelig godt bidrag i finansieringa, sier styreleder i Fagernes Idrettspark Drift AS (FID), Geir Helge Skattebo.

Hele prosjektet med å skifte kunstgraset, samt gjøre en del andre tekniske grep på Blåbærmyra, har ei kostnadsramme på 3,5 millioner kroner. Sjølve kunstgraset aleine har en prislapp på 2,8 millioner kroner.

Gjensidige Valdres er med

– Blåbærmyra er et av de viktigste næranleggene i Valdres, der det er stor aktivitet for barn og unge store deler av året. For oss er det viktig å bidra til at gode tilbud for barn og unge opprettholdes og videreutvikles. Anlegget er også heimearena for Valdres FK, som vi også har et langt og godt samarbeid med. Både Fagernes IL og Valdres FK tar disse oppgavene på alvor, og da er det lett å være positiv til å bidra, sier daglig leder i Gjensidige Valdres, Christian Blix-Nilsen

Faksimile fra Avisa Valdres 21.12.17

Sletter gammel gjeld

I tillegg til de 3,5 millionene i prosjektet, står det igjen en halv million kroner i gjeld fra da kunstgrasbanen ble anlagt i 2005. Dette er sikret med en kommunal garanti, men som FID vil innfri i løpet av 2018. Det blir dermed en ny start for Blåbærmyra og det utslitte kunstgraset.

– Fagernes Idrettspark Blåbærmyra er et kommunalt anlegg, men det er Fagernes IL som eier kunstgraset. For å få et lån, i påvente av spillemidler og momskompensasjon, så er vi helt avhengig av at kommunestyret innfrir vår søknad om en kommunal garanti på et lån. Det ble gjort for 12 år siden, og vi håper at politikerne også sier ja denne gangen. Med en slik garanti vil vi også kunne ta opp et lån i kommunalbanken med svært god rente, som betyr besparelser på omtrent 400.000 kroner over ti år, sammenlignet med andre lån, sier Skattebo. Saken kommer opp til behandling i kommunestyret i februar.

Strenge miljøkrav

Med økt fokus på gummigranulater på avveie og mulig forurensing i vassdrag, så vil Fagernes IL følge opp det som Norges Fotballforbund stiller som krav til slike anlegg. Her er også Sparebank 1 Hallingdal Valdres med på finansieringssida. De bidrar med 150.000 kroner til miljøtiltak i forbindelse med opprustningen av anlegget.

– Det er flott at Sparebank 1 Hallingdal Valdres også bidrar i dette spleiselaget. Til sammen har vi dermed samlet inn godt over en halv million kroner så langt. I tillegg vil Fagernes IL sjøl bidra med 250.000 kroner totalt, fordelt på 150.000 kroner fra hovedlaget og 100.000 kroner fra fotballgruppa, forteller Skattebo.

Spillemidler på én million

Spillemidlene for restaurering av kunstgrasbaner er på én million kroner, og momskompensasjon blir gitt etter at anlegget er ferdigbygd, slik at en stor del av gjelden kan betales ganske raskt ned.

– Vi er sist i køen for spillemidler akkurat nå, men med et lån i kommunalbanken så er vi likevel klar til å legge nytt kunstgras til våren, legger Skattebo til. Nord-Aurdal kommune skiftet ut det blå tartandekket i 2016, og med utskifting av kunstgras på den kommende «Gjensidigebanen» i 2018, vil Fagernes Idrettspark få et skikkelig løft totalt sett.

– Blåbærmyra er kanskje den viktigste idrettsarenaen for barn og unge i Nord-Aurdal, og med tett opp mot 300 aktive spillere og 30 lag i fotballgruppa, myldrer det på stadion fra april til oktober. I tillegg har vi toppsatsingen ivaretatt av Valdres FK, som også forplikter seg til å benytte anlegget i ti nye år. Vi mener, i enighet med fotballforbundet, at banedekket er fullstendig utslitt, og det trengs sårt en utskifting av kunstgraset allerede til våren, poengterer daglig leder i FIL Fotball Tony André Strande.

Frontes flere steder

Navnet «Gjensidigebanen» vil gå igjen både i Norges Fotballforbunds kampoppsett på nett og i apper, samt at Gjensidige vil bli profilert på flere ulike måter ellers.

– Vi vil forsøke å gi noe tilbake for støtten som Gjensidige Valdres går inn med. Avtalen går over ti år, så lenge som levetiden normalt er for et kunstgras i dag. Det tilsvarer også avdragstiden på banklånet, avslutter Skattebo.

Foto: Kåre Strande, Avisa Valdres
Tekst: Ivar Brynhildsen, Avisa Valdres