Fagernes ILs hovedstyre består etter valg 2016 av:

Leder: Hilmar Hippe   (siden 2016)
Tlf: 90950280
E-mail : hilmarh@online.no

Hovedstyre 2019:

Leder : Hilmar Hippe
N.leder: Kåre Strande
Medlem: Lars Richard Mathisen
Kasserer: Åse Hirsch Nilsen
Sekretær: Therese Ytterdal Ødegård

Vara: Siv Anette Mæhlum.

Valgkomite :

I tillegg kommer enkeltgruppenes leder som totalt danner hovedstyret.
Lagets regnskapsfører : Fagernes Økonomiservice, Tlf. 61361870
Hovedstyrets postadresse : Fagernes Idrettslag, Boks 135, 2901 Fagernes.
Alle møter holdes på Fagernes Idrettspark, Blåbærmyre.
Fagernes Idrettslag ble stiftet 4.nov. 1904. Lagets første formann var Ovrettssagfører G.O.Hovi og laget het den gang «Heimdal».

Lagets adresse: Fagernes Idrettslag, Postboks 135, 2901 Fagernes
Org.nr.: 975410897, Email: hilmarh@online.no , Web: http://www.fagernesil.no

Møteplan, Arbeidsutvalget og Hovedstyre.