Fagernes ILs hovedstyre består etter valg 2016 av:

Leder: Hilmar Hippe   (2016)
Tlf: 90950280
E-mail : hilmarh@online.no

Hovedstyre 2017:

Leder : Hilmar Hippe                          (på valg 2020)
N.leder: Kåre Strande                        (på valg 2020)
Medlem: Siv Anette Mæhlum          (på valg 2020)

Vara: Lars Richard Mathisen.   (på valg 2020)

Valgkomite :

I tillegg kommer enkeltgruppenes leder som totalt danner hovedstyret.
Lagets regnskapsfører : Fagernes Økonomiservice, Tlf. 61361870
Hovedstyrets postadresse : Fagernes Idrettslag, Boks 135, 2901 Fagernes, E-mail fil@n2u.no
Alle møter holdes på Fagernes Idrettspark, Blåbærmyre.
Fagernes Idrettslag ble stiftet 4.nov. 1904. Lagets første formann var Ovrettssagfører G.O.Hovi og laget het den gang «Heimdal».

Lagets adresse: Fagernes Idrettslag, Postboks 135, 2901 Fagernes
Org.nr.: 975410897, Email: hilmarh@online.no , Web: http://www.fagernesil.no

Møteplan, Arbeidsutvalget og Hovedstyre.