Geir Helge Skattebo

Geir Helge Skattebo

Styreleder

Geir Helge er nyvalgt styreleder i 2016.

Knut Vidme Skattebo

Knut Vidme Skattebo

DNC Cup-ansvarlig

Knut er trener, Cup-ansvarlig og styremedlem

Hege Marit Gyldenskog

Hege Marit Gyldenskog

Styremedlem

Hege Marit er nyvalgt i 2016

Gro Lyseng

Gro Lyseng

Kasserer

Gro har vært i styret siden 2014

Tommy Enger

Tommy Enger

Trenerkoordinator

Tommy er trener, og trenerkoordinator i tillegg til å være styremedlem

Anne Lise Holene

Anne Lise Holene

Dommerkoordinator

Anne Lise er nyvalgt i 2016