Arbeidet med å pusse opp friidrettsdekket er godt i gang. Mandag startet arbeidet, og med godt oppholdsvær hele uken har tyske Polytan kommet et stykke på vei.

De forteller at løpebanen er planert og sjekket rett. Videre er det startet med å legge tartan på vestdelen av banen, og ca 100 meter tartan har blitt lagt.

Etter tartandekket er lagt på hele banen skal det farges blått, men noe mørkere enn tidligere. Polytan vil fremheve at det er ekstremt viktig at publikum ikke tar seg inn på friidrettsområdet og gresset de neste ukene. Dersom det først blir merker i tartanet må det nemlig legges opp igjen.

Arbeidet med banen er forventet ferdig 2.juni.

Bilder:

imageimage