Dersom du ikke er aktiv men likevel ønsker å støtte arbeidet i Fagernes Idrettslag kan du bli støttemedlem. Som støttemedlem får du også stemmerett ved årsmøtet i idrettslaget og du får dermed mulighet til å påvirke den videre utviklingen av klubben.

Støttemedlemskap koster kr 150,- i året.

Innmelding

Innmelding gjøres ved registrering i Min Idrett på: www.minidrett.no

Medlemskontingent kan betales til kontonr. 2070.20.29784
Merk innbetalingen med «støttemedlem + navn»

For å få stemmerett ved årsmøtet må kontingenten være betalt senest en måned før årsmøtet finner sted, og en må være fylt 15 år.