Seniorgjengen på Blåbærmyra har i mange år gjort en kjempejobb med å pusse opp, renovere og holde orden på anlegget på Blåbærmyra. Så også i 2016:

Nesten 20 seniorer møtte tirsdag 24. mai opp på Blåbærmyra for å ta vårrengjøringen av kunstgressanlegget, sette blomster, montere på igjen ballnettet i sør, flytte på reklameskilt og reparere gjerder med mer.

image

Det jobbes med nettet i sørenden

De siste årene har det blitt mang en tur ned i skogen i sørenden av anlegget for å hente opp igjen baller. Nå blir det forhåpentligvis færre turer. Gjengen monterte nemlig opp et tett nett og reklameskilt som er betydelig høyere enn tidligere.

image

Kommunens børstebil ble benyttet til å sope rundt banen

 

Etterpå ble det kaffe og sosialt. Stor takk til gjengen for nok en fantastisk dugnadsinnsats!